Strøm privat
2 minutter
  lesetid

Bytte strømleverandør

Vi som strømleverandør er pliktig til å gå gjennom omfattende registreringsprosseser når selskapet startes. Vi må blant annet få konsesjon hos Norges Vassdrag og Energidirektorat, ha godkjente IT systemer som skal veksle kundens forbruk, registrere oss på ulike markedsplasser for krafthandel og få tilgang til systemet som behandler strømmålere i hele Norge.

Har du noen ganger lurt på hva som skjer videre etter bestilling av en strømavtale?

Som privatkunde henter vi din adresseinformasjon fra Folkeregisteret. Dersom du allerede er registrert på en strømmåler, vil din strømmåler vises automatisk på skjermen, og det gjennomføres kun et leverandørbytte. Vi registrerer dato for når vi skal begynne å levere strøm til din bolig, og sender melding til Elhub. Elhub behandler vår forespørsel automatisk, og endrer strømselskapet som leverer strøm til din bolig. Hvis du ikke har en strømmåler som står registrert på ditt navn, vil vi først søke opp din nye strømmåler i systemet, og deretter registere den på ditt navn før vi begynner med leveranse.

Våre IT systemer og Elhub "snakker sammen", det gjør at vi hele tiden mottar opplysninger om ditt forbruk og andre endringer som måtte skje knyttet til din strømmåler. Vårt IT system avregner forbruket som vi mottar fra Elhub mot din strømpris. Ved månedslutt, gjennomføres det kontroll av avregnet forbruk, og systemet vil automatisk produsere faktura.

Ønsker du å bli kunde hos Viddakraft? Legg inn din bestilling her.