Strøm privat
3 MIN
  lesetid

Dette betyr energimerking av bolig

I Norge benytter vi et system for energimerking av bolig når den skal kjøpes eller selges. Boligannonsen pleier som regel å vise energimerking av boligen, for eksempel en grønn C eller en rød G. Vi skjønner at grønn betyr bra, og G betyr mindre bra. Men hva betyr de forskjellige symbolene?

Energistandard og oppvarmingskilder

Energimerkingen inneholder informasjon om to ting: en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren symboliseres med bokstav, og oppvarmingskarakteren med en farge.

Energikarakteren

Energikarakteren går fra A (best) til G (svakest). Energimerking av bolig forteller om hvilken energistandard din bolig har sammenlignet med tilsvarende bygninger:

A/B          Lavenergibygninger og passivhus.

C              Bygg som følger nye forskrifter eller har effektivt varmesystem.

D/E/F/G   Bygg som er oppført etter eldre forskriftskrav og ikke har blitt utbedret.

Her kan du lære deg mer om hva som ligger til grunn for energikarakteren: www.energimerking.no

Oppvarmingskarakteren

Denne karakteren gir deg informasjon om boligens oppvarmingssystem. Den blir grønnere om boligen benytter seg av fornybar energi som sol, varmepumpe og fjernvarme, mens bruk av strøm, olje og gass gjør fargen rødere. Denne fargen sier ingenting om hvor mye energi du trenger for å varme opp boligen, men informerer deg om hvilke oppvarmingskilder som kan benyttes.

Begge karakterer er uavhengige

Det er ingen sammenheng mellom oppvarmingskarakteren og energikarakteren. Det finnes flere boliger med lav energikarakter og høy oppvarmingskarakter, eller omvendt. Generelt kan vi si at det settes etter standariserte betingelser.

Energimerking på bolig er obligatorisk

Energimerking er nå obligatorisk for alle boliger og hytter som skal selges eller leies ut. Du kan skaffe energimerkingen selv på www.energimerking.no, bortsett fra hvis boligen er helt ny – da må energimerkingen utføres av en ekspert. Du kan også få hjelp av en takstmann eller megler om du ikke ønsker å gjøre det selv.

Kilder som ble brukt:

www.energimerking.no

www.nve.no