Strøm privat
6 MIN
  lesetid

Har du tenkt på å justere ned temperaturen i din varmtvannsbereder til under 70°C?

Flere kunder spør oss hvordan de kan redusere sitt strømforbruk. En av de første tankene er nedjustering av temperaturen i varmtvannsbereder - dette kan utløse Legionella bakterier, noe kan være svært helsefarlig.

 

Viktige råd for forebygging av Legionellosesmitte i husholdinger.

 

Kildene som ble brukt kommer fra nettsider til Folkehelseinstituttet:

·     https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/legionellose/

·     https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/til-arkiv/legionellasmitte-hjemme-kan-forebygges-med-enkle-tiltak-pdf.pdf

 

Hva er Legionellose?

 

Legionellose er en sykdom som forårsakes av legionellabakterien. Legionellabakterier er vanlig forekommende i naturen og finnes i overflatevann og i jordsmonn. Bakterien overføres ved å puste inn aerosoler fra varmt- eller kaldtvann systemer.

 

Hva er de viktigste smittekildene av Legionella?

 

De viktigste smittekildene er kjøletårn, dusjanlegg og boblebad, men også andre kilder som avgir aerosoler (for eksempel luftskrubbere, sprinkleranlegg, innendørs fontener, høytrykkspylere og befuktningsanlegg) kan spre bakterier. Kjøletårn brukes for å fjerne overskuddsvarme i industrien eller i større bygg som hoteller, helseinstitusjoner, varemagasiner o.l.

 

Aerosoldannende innretninger, som dusjer og boblebad, kan være smittekilder

I Norge kjenner vi til at utbrudd av legionær sykdom har vært forårsaket av utslipp av aerosoler fra kjøletårn, gassvaske anlegg, dusjer og boblebad.

En viktig årsak er at vekstforholdene for legionellabakterier kan være gunstige i slike anlegg. Antallet legionellabakterier kan øke kraftig inne i vannrør og i andre fuktige innretninger når temperaturen i vannet er mellom 20 og 50 grader, og det er stillestående eller sakte strømmende. Når våte flater kjennes glatte og slimete, tyder det på at bakterier og andre mikroorganismer har dannet en hinne (biofilm). Dette gir forhold hvor legionella bakteriene kan trives. I boblebad dannes det aerosoler, og legionellabakterier kan spres med disse aerosolene hvis man ikke er grundig nok med rengjøring/ desinfeksjon av alle vannfylte rør.

 

Legionellabakterier dør ved høy temperatur eller når de utsettes for desinfeksjonsmiddel.

Temperaturen i varmtvannsberederen bør holde minst 70 °C. Ved temperaturer over 70 °C vil legionella bakteriene dø raskt. Gjennom spyling av dusjen med 70 graders vann i 5 minutter 4 ganger i året, og regelmessig gjennom spyling med varmt vann på 60 °C, for eksempel etter dusjing, gir god sikkerhet mot legionellabakterier. Dersom varmtvannsberederen har vært skrudd av i kortere eller lengre tid, må det ikke brukes vann derfra til dusjing før vanntemperaturen har nådd opp til 70 °C. Dusj slanger og -hoder kan, i tillegg til eller i stedet for varmebehandling, demonteres og desinfiseres med husholdnings klor. To korker til 10 liter vann er tilstrekkelig styrke. Sørg for at hele dusj slangen/-hodet blir fylt med denne blandingen, og la det stå i 30minutter. Klor rester og løsnet slam spyles ut før bruk.

 

Boblebad uten filter bør tømmes for vann etter hver bruk, slik at rørene blir tørre. I tillegg bør vann tilsatt 0,5 desiliter husholdnings klor for hver 100 liter vann få sirkulere en time gjennom alle vannfylte rør minst én gang per måned. Boblebad med filter anlegg bør følge samme rutiner som boblebad ved offentlige anlegg.

 

Luftfuktere som lager vann tåke uten temperatur heving, bør rengjøres ofte, gjerne en gang i uken. Desinfiser med klor på samme måte som beskrevet for dusjer, og skyll godt. Tøm og rengjør alltid beholderen når den ikke brukes. Luftfuktere som fordamper vannet ved høy temperatur, og fuktere der vannet fordamper fra et filter, er ikke smittefarlige.

 

Høytrykk spylere bør tømmes helt etter bruk. De bør lagres så kjølig som mulig, men pass på at ikke frostsprengning ødelegger dem. Etter langtids lagring, er det lurt å la utspylingen av det første vannet skje neddykket i en bøtte med vann, slik at eventuelle bakterier spyles ut uten at det danne

Vil du vite mer? Sjekk folkehelseinstituttets nettsted: www.fhi.no/tema/legionella

For alle helserelaterte råd anbefaler vi at du alltid kontakter din lege. I denne artikkelen har Viddakraft videreformidlet informasjon fra Folkehelseinstiuttet.