Strøm privat
6 minutter
  lesetid

Hva er påslag og fastbeløp?

Den mest vanlige strømavtalen i Norge for deg som privatkunde er en spotpris avtale. Når du bestiller spotpris hos en strømleverandør, skal du være opplyst om de ulike pris elementene. De mest vanlige pris elementene er påslag og fastbeløp (kalles også fastledd).

"Fortjenesten på påslaget er minimal, og mesteparten går til å dekke kostnader for strømhandel."

Hva er spotpris?

Norge er en del av den internasjonale kraftbørsen Nord Pool. De som produserer strøm kan selge kraften enten direkte til strømleverandører, forbruker eller på kraftbørsen. Prisen defineres av etterspørsel og forventet produksjonskapasitet. Når du har en spotpris avtale, betaler du den samme prisen som er på kraftbørsen NordPool.

På grunn av overføringskapasiteten fra produsent til forbruker, er Norge fordelt på fem forskjellige soner, som kalles NO1 (Øst), NO2 (Sør), NO3 (Midt), NO4(Nord) og NO5 (Vest). De ulike sonene har forskjellig spotpris. Spotprisen endrer seg fra time til time.

Spotpris er den samme hos alle strømleverandører.

Hva er påslag?

Påslag er et pristillegg som din strømleverandør legger oppå spotprisen. Påslag oppgis som regel per kilowatt. Hos Viddakraft er påslaget på 3,90 øre/kWh, som er det samme som 0,039 kr/kWh.

Dvs. at dersom du bruker 16.000 KWh i løpet at et helt år, så tjener vi 16000 kWh * 0,039 kr = 624 kr i løpet av et helt år.

Fortjenesten på påslaget er minimal, og mesteparten går til å dekke kostnader for strømhandel.

Hva er fastbeløp?

Det er vanlig at du må betale et fastbeløp hos din strømleverandør. Fastbeløp er et gebyr som du betaler ved siden av strømprisen. Fastbeløpet kan påløpe som gebyr per år, per måned eller per dag. Hos Viddakraft er fastbeløpet kun på 49 kr per måned per strømmåler.

Spotpris i praksis

Det finnes ingen lover som definerer navn og pris elementer for de ulike strømavtaler som tilbys av de ulike strømleverandører. Det er derfor du kan i praksis bestille en strømavtale som heter "Spotpris" eller "Innkjøpspris" som ikke definerer din strømpris etter priser fra kraftbørsen Nord Pool. Slik praksis kan fortsatt finnes hos noen strømleverandører, derfor skal du være på vakt når du velger en avtale din nye strømleverandør.