Strøm privat
4 MIN
  lesetid

Kan jeg bytte stikkontakt eller lysbryter selv?

Har du kjøpt deg en ny lampe eller trenger en ekstra stikkontakt? Det kan være fristende å gjøre jobben selv, men du bør vite nøyaktig hvilke jobber du kan gjøre selv, og hvilke jobber du bør overlate til fagfolk.

De fleste av oss ønsker å spare penger og gjøre mest mulig av småjobber selv. Det finnes tusenvis av ulike artikler og instruksjoner på hvordan man installerer en lampe eller legger en kabel og kobler på en stikkontakt. Likevel er det ikke lov å gjøre alt selv, selv om arbeidet er enkelt. Ved skade eller brann risikerer du å få redusert forsikringsoppgjør dersom du ikke har fulgt reglene.

Skal du koble stikkontakt? Her er det du kan gjøre selv

En stikkontakt er en fast elektrisk installasjon, dette betyr at jobben skal overlates til fagfolk. Dersom du ikke har fagbrev, kan du gjøre kun "mindre arbeider" på elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og med dette mener man: 

  • Skifte dekselet for brytere, koblingsbokser og stikkontakter, men ikke selve delen som er festet inn i veggen hvor ledningene er tilkoblet.
  • Koble til bordlamper og lignende med bevegelige ledninger og montere ledningsbrytere
  • Koble til og skifte lamper som henger i takkrok eller lignende tilkoblet med støpsel/stikkontakt, kronklemme eller ”sukkerbit”, dersom lampene ikke er å betrakte som en del av den faste installasjonen. Det må være strekkavlastning på selve ledningen slik at ledningen ikke belastes fysisk.
  • Koble eller skifte topolede støpsler i bevegelig ledning til og med 25 A med og uten jording.
  • Montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og støpsel.

OBS: Ved kobling av bevegelige ledninger er det viktig å passe på at lederne ikke blir skadet når isolasjonen fjernes, og at det blir god elektrisk kontakt i tilkoblingsklemmene. Husk også at bevegelige ledninger skal strekkavlastes rundt den ytre kappen på ledningen. Dersom utstyret krever jording, er det viktig å benytte en ledning med jordleder.

Dersom det skal utføres arbeider utover det som ble nevnt, må du bestille en godkjent elektro installatør. Hva du har lov til å gjøre selv fremkommer av Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Vennetjenester må dokumenteres

Dersom du ber en elektriker om en vennetjeneste, må du vite at for at arbeidet skal være lovlig må det følges retningslinjer. Både arbeidet og dokumentasjonen må være utført gjennom en godkjent elvirksomhet. Hvis du er utdannet elektriker med fagbrev (tre års relevant praksis fra bygging og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg i bygninger), kan du utføre arbeid på det elektriske anlegget i egen bolig. Arbeidet skal dokumenteres i tråd med krav i relevant forskrift, på samme måte som en registrert elvirksomhet er pålagt. Denne dokumentasjonen skal følge det elektriske anlegget.

Samsvarserklæring

Du som eier eller bruker en bolig eller fritidsbolig er det en forutsetning av du bruker en godkjent elektrisk installatør til alle endringer og oppdateringer av det elektriske anlegget. Dette er for å sikre deg som forbruker, både i forhold til el- og brannsikkerhet – og juridisk, skulle det oppstå skader og problemer i etterkant. Alt arbeid på det elektriske anlegget skal dokumenteres med samsvarserklæring, og dette kan bare utstedes av godkjent elektrisk installatør.

Ønsker du å spare penger? Bli kunde hos Viddakraft.