Strøm privat
4 MIN
  lesetid

Optimistisk start på nyåret - Strømpriser og strømstøtte januar 2023

Etter en høst med store prisvariasjoner på kraftbørsen NordPool ser vi nå en prisnedgang i januar målt mot strømprisene i desember 2022. Den gjennomsnittlige strømprisen i desember var på over 3 kr/kWh for prisområder øst, sør og vest.

Her kan du lese alt om strømpriser og strømstøtte for desember.

Januar har startet veldig optimistisk med en kraftig prisnedgang. Gjennomsnittsprisen har ligget stabilt under 2 kr/kWh i alle prissoner.

Norge er koblet med strømkabler blant annet til Danmark og Tyskland. Stor vindkraftproduksjon i Tyskland kombinert med milde temperaturer gir et kortsiktig overskudd av energi og en nedgang i energi etterspørselen til oppvarming, dette resulterer med lavere strømpriser. Vi må fortsatt huske at fornybare strømkilder som vindkraft er en ustabil kraftproduksjon sammenlignet med atomkraft eller kullkraft, der produksjonen kan være stabil over tid.

Gjennomsnittlige spotpriser fra kraftbørsen Nord Pool for januar:

- Øst: 158,2 øre/kWh inkl. mva.

- Sør: 158,2 øre/kWh inkl. mva.

- Vest: 160,1 øre/kWh inkl. mva.

- Midt: 87,0 øre/kWh inkl. mva.

- Nord: 57,1 øre/kWh ingen mva. på strøm i prisområde Nord.

Spotpriser fra kraftbørsen Nord Pool

Nå som vi vet gjennomsnittsprisen for januar kan du enkelt estimere din strømregning for denne måned. Dersom du bruke 1000 kWh gjennom hele måned, og du bor i prissone Øst, kan du forvente en strømfaktura på cirka 1600 kr.

 

Husk at vi avregner ditt forbruk hver time og ganger det med tilsvarende timepris på kraftbørsen Nord Pool, derfor kan det være noe avvik fra den gjennomsnittlige prisen på din faktura.

 

Hva med strømstøtte?

Strømstøtte satser fastsettes av staten. Du vil få dekket 90% av den gjennomsnittlige strømprisen regnet for hele måned som er over 70 øre/kWh eks. Mva.

 

Dette gir følgende strømstøtte satser for januar:

- Øst: 63,66 øre/kWh inkl. mva.

- Sør: 63,66 øre/kWh inkl. mva.

- Vest: 66,11 øre/kWh inkl. mva.

- Midt: 0 øre/kWh (Ingen strømstøtte beregnet, grunnen snittpris under 70 øre/kWh eks. mva.)

- Nord: 0 øre/kWh (Ingen strømstøtte beregnet, grunnen snittpris under 70 øre/kWh eks. mva.)

Estimat for forbruk av 1000 kWh i januar for prissone Øst (Oslo omegn):
Strøm fra Viddakraft:

- Strøm fra Nord Pool (1000 kWh * 158,2 øre/kWh) = 1582 kr

- Påslag (1000 kWh * 2 øre) = 20 kr

- Fastbeløp = 49 kr

Fra netteier:

- Nettleie (1000 kWh * ca. 60 øre/kWh) = 600 kr

- Strømstøtte (1000 kWh * 63,66 øre/kWh) = 636,60 kr

 

Total strøm = 1651 kr

Total nettleie = 600 kr (nettleie) – 636,60 kr (strømstøtte) = - 36,60 kr (Beløp til gode)

Her kan du lese alt om strømstøtte (generelt).

Her kan du lese om strømstøtte for desember.

Her kan du lese om strømstøtte for november.

Ønsker du å få bedre oversikt over dine strømutgifter? Bli kunde hos Viddakraft. Det tar 2 minutter å registrere seg, vi hjelper deg med hele strømbyttet!

Kilder: www.nordpoolgroup.com