Strøm privat
6 MIN
  lesetid

Siste nytt om strømstøtte

Grunnet høye strømpriser har det blitt innført en strømstøtteordning for private husholdninger. Strømstøtten ble utarbeidet hos Norges Vassdrag og Energidirektorat. Strømstøtten beregnes og utbetales gjennom nettleie fra ditt lokale nettselskap. Alle nettselskaper i Norge er statseid.

Grunnlaget for strømstøtten er spotpris fra Nord Pool Spot i de 5 prisområdene vi har i Norge. Hvis spotprisen overstiger 70 øre/kWh eks. mva. som et gjennomsnitt for hele måned, vil det automatisk gis strømstøtte gjennom ditt lokale nettselskap.

Strømstøtteordningen vil foreløpig vare ut mars 2023.

Støtteordningen innebærer at kundene får utbetalt et beløp basert på sitt eget månedlige strømforbruk og en støttesats.

Støttesatsen er en prosentandel av prisforskjellen mellom 70 øre/kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen Nord Pool. Denne andelen er 80 prosent fra og med januar 2022 (for desember2021 var den 55 prosent). Fra 1 september 2022 øker strømstøtten til 90%.

Rammer for ordningen:
  • Terskelpris: 70 øre/kwh
  • Kompensasjonsgrad: 90 %
  • Volumbegrensning: 5 000 kWh
  • Merverdiavgift (mva): 25 %

Formel for støttesatsen:
  • (gjennomsnitt områdepris fra Nord Pool - terskelpris) * kompensasjonsgrad * mva
  • (gjennomsnitt områdepris fra Nord Pool - 70 øre/kwh) * 0,90 * 1,25

Hva er områdepris fra Nord Pool?

Nord Pool er en kraftbørs der strømleverandører kjøper strøm. Kraftbørsen deler Norge på 5 ulike områder: Øst, Nord, Sør, Vest og Midt-Norge. Den gjennomsnittlige strømprisen i ditt område avhenger av hvor mye du får utbetalt i støtte.

Eksempel:
  • Gjennomsnittsprisen for måneden er 140,63 øre per kWh.
  • Forskjellen mellom 70 øre/kWh og gjennomsnittsprisen er: 140,63 – 70 = 70,63 øre/kWh
  • For de som ikke betaler merverdiavgift på strøm, er støttesatsen 90 % av 70,63 øre/kWh = 63,57 øre/kWh.
  • For de som betaler merverdiavgift på strøm, legges det til 25 % på støttesatsen: 56,5 * 1,25 = 79,45.

Du får støtte uavhengig av strømavtale

Det tilbakebetalte beløpet er knyttet til strømforbruket ditt, og vil være det samme uavhengig av hvilken strømleverandør eller strømavtale du har.

Nettselskapet betaler ut støtten

Støtten du får trekkes først fra nettleien. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen. Har du spørsmål om kompensasjonsordningen​, ta kontakt med nettselskapet ditt. Lenke til loven finner du her: Strømstønadsloven

Slik ser strømstøtte ut på faktura hos Elvia:

Se "Midlertidig stønad for ekstraordinære strømutgifter" under "Nettleie"

Spørsmål og svar:

HAR JEG RETT TIL Å MOTTA STRØMSTØTTE?

Nettkunde med egen strømmåler og som er rettmessig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet, har rett til støtte. Med dette menes at hoveddelen av bruken bak målepunktet er knyttet til husholdningsformål. Dette gjelder også når næringskunder er registrert som kunde på målepunktet.

TRENGER JEG SØKE OM Å FÅ UTBETALT STØTTE?

Du trenger ikke søke om å få utbetalt støtte. Støtten utbetales automatisk av nettselskapet, uavhengig av hvilken strømleverandør og strømavtale du har.

Strømstøtten vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Hvis summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto dersom du har separat faktura for nettleie og strøm, eller trukket fra strømregningen dersom du har felles faktura for nettleie og strøm.

HVA OM JEG HAR BYTTET STRØMLEVERANDØR I MIDTEN AV MÅNEDEN?

Å bytte strømleverandør påvirker ikke utbetalingen av strømstøtte.

Ta kontakt med ditt nettselskap dersom du har byttet strømleverandør og ikke har mottatt støtte for hele måneden.

HVA OM PRISEN ER VELDIG HØY I NOEN TIMER?

Det er den gjennomsnittlige prisen i ditt område som brukes for beregningen. At prisen er veldig høy i en kort periode har begrenset betydning for den samlede regningen, og kompensasjonsordningen blir derfor beregnet ut fra gjennomsnittlig månedspris.

VI BRUKER MER ENN 5000 KWH I MÅNEDEN, HVA SKJER MED FORBRUKET OVER 5000?

Du må betale for all strømmen du bruker i henhold til den strømavtalen du har inngått.

Du får imidlertid utbetalt støtte for forbruk opp til 5 000 kWh per måned. Forbruk over 5000 kWh per måned vil ikke bli kompensert i henhold til dagens ordning.

DERSOM JEG FÅR PENGER UTBETALT, NÅR KOMMER DISSE INN PÅ MIN KONTO?

Støtten blir utbetalt rundt samme tidspunkt som forfallsdatoen på fakturaen.

ER STØTTEBELØPET SKATTEPLIKTIG?

Nei, støttebeløpet er ikke skattepliktig.

Liste over alle netteiere i Norge:

A

Agder Energi Nett AS

Alut AS

Andøy Energi Nett As

Arva AS

Asker Nett AS

B

Barents Nett

Bindal Kraftlag A/L

Bkk Nett AS

Breheim Nett

Bømlo Kraftnett

D

DE Nett AS

E

Elverket Høland AS

Elmea AS

Elvenett AS

Enida AS

Etna Nett

F

Fagne AS

Fjellnett AS

Flesberg Elektrisitetsverk Nett AS

Føie AS

E

Elvia AS

Elinett AS

Eneas Energy AS

Etna Nett

Everket Notodden

G

Glitre Energi Nett AS

Griug AS

H

Hallingdal Kraftnett AS    

Haugaland Kraft Nett AS

Helgeland Kraft AS Nett    

Hemsil Nett AS

Hålogaland Kraft Nett

I

Indre Hordaland KraftNett AS

iSalten Nett AS

J

Jæren Everk

K

KE Nett AS

Klive AS

Krødsherad Everk - Nett

Kvam Energi Nett

L

Lede AS

Luostejok Nett AS

Lucerna

Lnett AS

Lysna AS

M

Meløy Nett AS

Mellom AS

MidtNett AS

Mørenett AS

N

Nettselskapet AS

Nordkyn Kraftlag AL

Nord-Salten Kraft AS

Nordvest Nett AS

Norgesnett AS

R

Rakkestad Energi Nett

Rauland Nett

Romsdalsnett

Repvåg Kraftlag A/L

Ringerikskraft AS

Rollag Elverk Nett

Røros Everk Nett AS

S

Sandøy Energi Nett AS

Selbu Energiverk Nett

SFE Nett AS

Skjåk Energi Nett

Skånevik Ølen Kraftlag

Stranda Energiverk AS    

Sunndal Energi Nett

Svorka Energi Nett

Stannum AS

Straumen Nett

Straumnett

Syngir Nett AS

Sør Aurdal Energi AS

T

Tensio Trøndelag Nord

Tensio Trøndelag Sør

Trollfjord Nett

Trøgstad Elverk AS

U

Uvdal Kraftforsyning SA

V

Vang Energiverk

VENI Metering

Vesterålskraft Nett AS

Vest-Telemark Kraftlag

Vestmar Nett AS

Vevig AS

Vissi AS

Voss Energi Nett AS 

Kilder:

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/kunde/strom/spoersmaal-og-svar-om-stroemstoette-for-hoeye-stroempriser/

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/stroemstoette-her-er-stoettesatsene-for-juli/