Strøm privat
5 MIN
  lesetid

Strømpriser og strømstøtte mars og april 2023

Strømstøtteordningen ble innført med virkning fra og med desember 2021. Størrelsen av beløpet som utbetales baserer seg på den gjennomsnittlige strømprisen som var forrige måned på kraftbørsen Nord Pool. Strømstøtten gjelder for prissoner der gjennomsnittsprisen for hele måned passerer 70 øre/kWh eks. mva. eller 87,50 øre/kWh inkl. mva. (avhengig av hvordan du setter opp ditt regnestykke).

 

Regjeringen har foreslått flere endringer i strømstøtteordningen for private husholdninger:

-      Strømstøtte skal basere seg på strømprisen time for time (gjeldende fra september 2023)

-      Stønadsgraden økes til 90% over 70 øre/kWh eks.mva. hele året (fra og med juni 2023)

-      Strømstøtteordningen forlenges ut hele 2024

 

Dette gjør at dersom det kommer en måned med store prisvariasjoner vil du få utbetalt mer i strømstøtte, enn ved gjeldende regler.

 

Vi i Viddakraft støtter forslaget, og håper på at det blir gjennomført. Vi oppdaterer dere dersom dette blir vedtatt.

 

Stønadsgraden har vært 90% siden september 2022 og ut mars2023. Fra april dekker staten 80% av prisforskjellen over 70 øre/kWh eks. mva.og den gjennomsnittlige spotprisen i hvert prisområde. Fra oktober 2023 til og med desember 2023 vil den øke igjen til 90% ifølge Strømstønadsloven.

 

Strømstøtte mars:

-      NO1 (Øst): 47,96 øre/kWh

-      NO2 (Sør): 47,96 øre/kWh

-      NO5 (Vest): 48,42 øre/kWh

-      NO3 (Midt): 0 øre/kWh (Snittprisen lå under 70øre/kWh)

-      NO4 (Nord): 0 øre/kWh (Snittprisen lå under 70øre/kWh)

 

 

Strømstøtte april:

-      NO1 (Øst): 40,93 øre/kWh

-      NO2 (Sør): 40,93 øre/kWh

-      NO5 (Vest): 42,89 øre/kWh

-      NO3 (Midt): 0 øre/kWh (Snittprisen lå under 70øre/kWh)

-      NO4 (Nord): 0 øre/kWh (Snittprisen lå under 70øre/kWh)

 

 

For å finne din eksakte støtte ganger du tallet for din prissone med forbruket ditt (antall kWh) og deler på 100 for å få tallet i kroner.

 

Eksempel: Du bor i NO1 og har brukt 1000 kWh i april; (40,93øre * 1000)/100 = 409,30 kroner.

Strømstøtten trekkes på faktura fra ditt lokale nettselskap og det omfatter strømforbruk opptil 5000 kWh per måned. Dersom du bruker mer enn 5000 kWh i løpet av en måned vil du fortsatt motta strømstøtte, men kun for 5000 kWh.

 

Får du en faktura på 0 kroner «null» kroner? Dette betyr at du har penger til gode, disse vil bli utbetalt til kontoen din. Husk å oppgi riktig kontonummer til din netteier slik at du kan få utbetalt strømstøtten som skal gå til å dekke deler av strømregningen din.

 

Fritidsboliger:

Olje- og energidepartementet har fastsatt endringer i midlertidig forskrift om strømstønad, som på nærmere vilkår inkluderer de som bor fast i fritidsbolig i strømstønadsordningen for husholdninger. Endringene innebærer at datoen for når nett kunden må ha hatt folkeregistrert adresse på fritidsboligen, som vilkår for å bli omfattet av ordningen, settes til 18.januar 2023.