Viddakraft forvalter strøm på en forsvarlig måte

Vi er et nyoppstartet selskap som rådgiver og forvalter strøm for bedrifter i hele landet. Vi leverer strøm og fakturerer kundene selv da vi har egen konsesjon fra myndighetene.

Check icon

Trygt

Check icon

Effektivt

Check icon

Lønnsomt

Bilde av Filip, Rådgiver og forvalter av Viddakraft AS
Filip Krzewski
Rådgiver og forvalter
Viddakraft AS
Ribbon icon
Course Certificate
The Financial Markets
Oslo, 31.08.2022
Underskrift Georg Aasen Nasdaq
Georg Aasen
President
Nasdaq Oslo ASA
Nasdaq Logo
Kompetanseområder
Fysisk krafthandel (Nord Pool Spot)
EPADs
Finansiell krafthandel (Nasdaq/uregulert marked)
Clearing
Elsertifikater
Nettleie
Energioppfølging
Budsjettering
Økonomi og næringsliv
Diplom The financial markets
Bilde av Filip, Rådgiver og forvalter av Viddakraft AS
Filip Krzewski
Rådgiver og forvalter
Viddakraft AS

filip@viddakraft.no
+47 458 64 678

Kompetanse områder:

  • Fysisk krafthandel (Nord Pool Spot)
  • Finansiell krafthandel (Nasdaq/uregulert marked)
  • EPADs
  • Clearing
  • Elsertifikater
  • Nettleie
  • Energioppfølging
  • Budsjettering
  • Økonomi og næringsliv

Vårt tilbud

Vi tilbyr løsninger for både deg som er privatkunde og næringskunde.