Sjekk din strømpris på faktura for januar

Prisene i oversikten er den gjennomsnittlige spotprisen for hele forrige måned inkludert mva. Spotprisen varierer fra dag til dag og time til time. Vi avleser og fakturerer kunder for forbruk og spotpris hver time, så din faktura kan avvike noe fra gjennomsnittet.

Øst

Midt

Nord

Vest

Sør

158,2 øre/kWh
87,0 øre/kWh
57,1 øre/kWh
160,1 øre/kWh
158,2 øre/kWh