Våre verdier

For å skape en god bedriftskultur, være motivert og fremstå profesjonelt er vi opptatt av å skape gode verdier til våre samarbeidspartnere og i selskapet.

Våre verdier er:
- Lidenskap
- Perfeksjon
- Fellesskap

“Lidenskap”. I Viddakraft har vi engasjerte medarbeidere som har sterk lidenskap for sitt arbeid, og som brenner for Viddakraft sine verdier. Vi ønsker at våre kunder og samarbeidspartnere skal føle og se vårt engasjement. Derfor bruker vi mange ressurser på å finne de riktige personene, med riktige holdninger og innstilling til oppgaven vi har påtatt oss.

“Perfeksjon“. I Viddakraft er kun det beste godt nok. Vi ønsker perfeksjon i alt – både i forhold til IT systemer og fakturering, men også i den servicen vi gir våre kunder og samarbeidspartnere. Alle som er i kontakt med oss skal oppleve at samarbeidet med Viddakraft er det høyeste nivået i bransjen,som de mest profesjonelle og etiske.

“Fellesskap“. Vår grunleggende tanke er at våre medarbeidere skal være stolte av å jobbe i Viddakraft. Måten vi jobber på skal være givende og positiv. På en arbeidsplass er vi sammen i mange timer og derfor ønsker Viddakraft også å være et godt og hyggelig sted å jobbe. Hos oss er det gode muligheter for personlig utvikling i et godt og trygt flerspråklig arbeidsmiljø.

Våre verdier

Lidenskap

I Viddakraft har vi engasjerte medarbeidere som har sterk lidenskap for sitt arbeid, og som brenner for Viddakrafts verdier. Vi ønsker at våre kunder og samarbeidspartnere skal føle og se vårt engasjement. Derfor bruker vi mange ressurser på å finne de riktige personene, med riktige holdninger og innstilling til oppgaven vi har påtatt oss.

Perfeksjon

I Viddakraft er kun det beste godt nok. Vi ønsker perfeksjon i alt – både i forhold til IT systemer og fakturering, men også i den servicen vi gir våre kunder og samarbeidspartnere. Alle som er i kontakt med oss skal oppleve at samarbeidet med Viddakraft er det høyeste nivået i bransjen,som de mest profesjonelle og etiske.

Fellesskap

Vår grunleggende tanke er at våre medarbeidere skal være stolte av å jobbe i Viddakraft. Måten vi jobber på skal være givende og positiv. På en arbeidsplass er vi sammen i mange timer og derfor ønsker Viddakraft også å være et godt og hyggelig sted å jobbe. Hos oss er detgode muligheter for personlig utvikling i et godt og trygt arbeidsmiljø.